GDPR Regulations

CONFIDENTIALITY POLICY

CONFIDENTIALITY POLICY

CONFIDENTIALITY POLICY

The purpose of this Confidentiality Policy is to explain what data we process, why we process them and what we do with them. We are aware that personal data belong to you, so we make every effort to store them safely and to process them carefully. We do not provide personal data to third parties without informing you and without firm confidentiality agreements with these third parties containing strict requirements regarding the technical and organizational measures for the protection of personal data binding on third parties.

1. TERMS AND CONDITIONS
All users of the www.skytower.com website undertake to comply with these terms and conditions for the use of the website. By viewing, transmitting, retaining, storing and/or using the information and materials of the website, the services or features offered on or through the website or the content of the website in any way, you agree to each of the terms and the conditions below. 

SKY TOWER BUILDING S.R.L. reserves the right to modify unilaterally and without prior notice: the content, presentation form and/or structure of the website at any time, the modifications made being considered to be accepted by you if you continue to use the website subsequently to the display of the Terms and Conditions, after a prior and visible notice that these Terms and Conditions have been updated.Site-ul este disponibil doar pentru persoane fizice sau juridice care pot incheia contracte valabile in conformitate cu legislatia aplicabila sau care se afla deja in relatii contractuale cu SKY TOWER BUILDING S.R.L. Site-ul si serviciile oferite de site nu sunt destinate minorilor.

2. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru desfasurarea activitatilor sale, SKY TOWER BUILDING S.R.L. prelucreaza date cu caracter personal ale anumitor categorii de persoane fizice. Acestea pot include date cu caracter personal ale clientilor, ale utilizatorilor acestui site sau ale colaboratorilor/partenerilor contractuali ai SKY TOWER BUILDING S.R.L.
Datele cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă iar o persoană identificabilă este acea persoană identificabilă, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Această Politică se referă la datele personale ale clienților noștri, ale partenerilor de afaceri, ale altor persoane care intră în contact cu noi sau care vizitează locațiile noastre, angajați sau persoane aflate în proces de angajare, persoane angajate de catre chiriasii cladirii SkyTower, colaboratori etc. și se aplică datelor cu caracter personal colectate prin: e-mail, direct la recepție, formulare diverse, inclusiv formulare de masurare a satisfactiei clientului, CV-uri, înregistrări video, web-site, social media. În scopul desfășurării activității, SKY TOWER BUILDING S.R.L. poate colecta, prelucra și stoca anumite date cu caracter personal necesare din punct de vedere legal, pentru încheierea și/sau executarea unui contract sau din interes legitim. Aceste date pot fi, dar nu se limitează la: nume, prenume, cetățenie, adresă, telefon, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, adresa IP, imagini foto-video etc.

In cazul in care datele despre o astfel de persoana sunt prelucrate, aceasta persoana este denumita „persoana vizata” in intelesul legislatiei din domeniul protectiei datelor cu caracter personal.
3. SCOPUL PENTRU CARE COLECTAM SI PRELUCRAM DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL:
3.1. Clienti sau potentiali clienti
a. Pentru a va oferi serviciile noastre:
- Închiriere spații (birouri, parcare) – temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este încheierea și/sau executarea unui contract
Date cu caracter personal prelucrate: nume si prenume, adresa de domiciliu, CNP, seria și numărul actului de identitate, telefon, adresa de e-mail, compania angajatoare
- Înscriere și /sau participare la diverse evenimente (optional) – temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este consimtământul dvs.
Date cu caracter personal prelucrate: nume si prenume, adresa de e-mail, telefon
b. Pentru a comunica cu dumneavoastră
- Informarea dumneavoastra, opinii, sesizări, sugestii din partea dumneavoastră, solutionarea diverselor probleme pe care ni le semnalati, oferirea de servicii personalizate – temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este interesul legitim al operatorului, interesul persoanelor fizice vizate
Date cu caracter personal prelucrate: nume si prenume, adresa de e-mail, telefon, nume angajator
- Trimiterea de newsletters (informări comerciale) – temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este interesul legitim al operatorului pe baza consimtământului dumneavoastră. Vă puteti retrage în orice moment consimtământul, exprimând astfel dorinta dvs de a nu mai primi newsletters din partea noastră.
Date cu caracter personal prelucrate: nume si prenume, adresa de e-mail, telefon
c. Pentru a respecta obligatii legale ce ne revin
- Conform legislatiei aplicabile din Romania, unele date cu caracter personal ale dumneavoastra sunt prelucrate în temeiul obligatiei legale ce ne revine.
Date cu caracter personal prelucrate: nume si prenume, adresa de e-mail, telefon, cetătenie, seria si numărul actului de identitate
d. Interesul legitim
- Inregistrări audio-video prin sistemul de supraveghere CCTV – temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este interesul legitim al operatorului, interesul legitim al persoanelor vizate pentru protejarea persoanelor și a bunurilor
Date cu caracter personal prelucrate: imagini foto-video
- Identificatori online – temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este interesul legitim al operatorului, interesul legitim al persoanelor vizate pentru protejarea sistemelor informatice și îmbunătătirea relatiei cu dvs.
Date cu caracter personal prelucrate: adresa IP, adresa MAC a dispozitivului dvs, localizare geografică, informatii despre sistemul de operare si browser-ul dvs

3.2. Angajati sau colaboratori
a. Pentru angajare – temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este încheierea unui Contract Individual de Muncă
Date cu caracter personal prelucrate: nume si prenume, telefon, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, informatii privind educatia si instruirea, calificări profesionale, experientă, stare de sănătate etc. (informatii cuprinse în CV-uri, fișe de aptitudini)
b. Pe durata angajarii – temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este executarea unui Contract Individual de Muncă și obligațiile legale care îi revin operatorului (legislatia muncii)
Date cu caracter personal prelucrate: nume si prenume, telefon, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, informatii privind educatia si instruirea, calificări profesionale, experientă, stare de sănătate, evaluări etc. (informatii cuprinse în CV-uri, fișe de aptitudini, certificate de concedii medicale etc.)
c. Interesul legitim
- Inregistrări audio-video prin sistemul de supraveghere CCTV – temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este interesul legitim al operatorului, interesul legitim al persoanelor vizate pentru protejarea persoanelor și a bunurilor
Date cu caracter personal prelucrate: imagini foto-video
- Identificatori online – temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este interesul legitim al operatorului, interesul legitim al persoanelor vizate pentru protejarea sistemelor informatice și îmbunătătirea relatiei cu dvs.
Date cu caracter personal prelucrate: adresa IP, adresa MAC a dispozitivului dvs, localizare geografică, informatii despre sistemul de operare si browser-ul dvs

3.3. Vizitatori
Utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a asigura securitatea dumneavoastră, a bunurilor și personalului nostru. În acest caz, ne bazăm procesarea datelor pe interesul legitim și anume protecția acestor spații, persoane, active și personal.
Date prelucrate în acest context pot fi numele dumneavoastră precum și alte date cu caracter personal pe care ni le puteți furniza direct, la solicitarea noastră, precum și imaginile dumneavoastră înregistrate cu ajutorul sistemului de supraveghere video.

3.4. Vizitatori ai site-ului nostru
In momentul în care accesați site-ul nostru, serverul de web salvează în mod automat loguri (jurnale) de accesare ce conțin adresa IP a vizitatorului, resursa (documentul) web accesata precum și informații despre Sistemul de Operare/Browserul utilizat. Stocăm aceste date pentru a preveni frauda și pentru a asigura securitatea website-ului și a informațiilor.
De asemenea, pe site-ul nostru folosim module cookie pentru a îmbunătăți experiența de navigare a tuturor vizitatorilor precum și pentru a măsura eficiența acestui website.
Prin intermediul modulelor cookie nu colectăm și nu procesăm nicio informație pe baza căreia utilizatorul ar putea fi identificat. Pentru mai multe detalii, accesați „Politica de utilizare a modulelor cookie”.
Colectăm informații despre modul în care utilizati serviciile noastre, cum ar fi tipurile de conținut pe care le vizualizati sau cu care interacționati, sau frecvența și durata activităților dumneavoastră.
Colectăm informațiile de contact pe care ni le oferiti.
Colectăm informații de pe sau despre computerele, telefoanele sau celelalte dispozitive de pe care accesati site-ul nostru, în funcție de permisiunile pe care le-ati acordat.
Iată câteva exemple de informații despre dispozitiv pe care le colectăm:
• atribute, cum ar fi sistemul de operare, versiunea de hardware, setările dispozitivului, numele și tipurile de fișiere și de software și identificatorii de dispozitiv;
• locațiile dispozitivului, inclusiv locațiile geografice specifice, cum ar fi prin intermediul semnalelor GPS, Bluetooth sau Wi-Fi;
• informații despre conexiune, cum ar fi numele operatorului de telefonie mobilă sau numele furnizorului de servicii de Internet (ISP), tipul browserului, limba și fusul orar, numărul de telefon mobil și adresa IP.

4. TRANSMITEREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERTI
SKY TOWER BUILDING S.R.L. transmite date cu caracter personal următorilor terti:
a. Date cu caracter personal ale clientilor nostri se transmit autoritătilor publice, conform prevederilor legale și partenerilor nostri pentru executarea contractelor în vigoare
b. Date cu caracter personal ale angajatilor si colaboratorilor se transmit la autorităti publice, conform prevederilor legale și la societăti contractate (medicina muncii, sănătate și securitate ocupatională, bonuri de masă, tichete cadou etc.)

5. DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
SKY TOWER BUILDING S.R.L. prelucrează:
a. Date cu caracter personal ale clientilor pe o perioadă de 5 ani după încetarea contractului, conform prevederilor legale
b. Date cu caracter personal ale angajatilor si colaboratorilor pe durata angajării și apoi pe durata prevăzută de legislatia muncii a dosarului de personal.

6. CUM PROTEJĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL
Datele personale sunt prelucrate în condiții de siguranță. SKY TOWER BUILDING S.R.L. a luat măsuri tehnice și organizaționale adecvate privind securitatea datelor, împotriva prelucrării sau a alterării neautorizate, împotriva pierderii sau a distrugerii, precum și împotriva dezvăluirii si a accesului neautorizat la datele personale transmise, stocate sau prelucrate. SKY TOWER BUILDING S.R.L. asigură integritatea, disponibilitatea, confidențialitatea și autenticitatea în ceea ce privește datele cu caracter personal.
SKY TOWER BUILDING S.R.L. utilizează metode si tehnologii de securitate avansate, împreună cu politici aplicate salariaților și procedurilor de lucru pentru a proteja prelucrarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor legale în vigoare.
SKY TOWER BUILDING S.R.L. are încheiat un contract prin care furnizorul de servicii de Internet și găzduire asigură că a luat toate măsurile de securitate, cum ar fi: limitarea atât a accesului fizic cât și a accesului de la distanță, fiind instalat într-un centru de date și supus periodic unui audit de securitate.
SKY TOWER BUILDING S.R.L. depune toate eforturile rezonabile, justificate din punct de vedere comercial pentru a proteja datele cu caracter personal pe care le deținem, analizăm noile tehnologii în domeniu si, atunci și dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.
De asemenea, am implementat măsurile tehnice și organizaționale adecvate pentru a asigura că sunt prelucrate doar datele personale necesare scopurilor specificate. Principiul privind protecția implicită a datelor va fi urmat și în cursul dezvoltării de noi servicii.
Totuși, în ciuda eforturilor depuse pentru stocarea informațiilor colectate într-un mediu de operare sigur, care nu este disponibil publicului, nu putem garanta securitatea absolută a acestor informații în timpul transmiterii sau stocării în sistemele noastre. În caz de încălcare a securității care vă pune în pericol confidențialitatea sau informațiile personale ne angajăm să vă informăm de aceste lucruri, fie prin intermediul website-ului, fie prin alte metode de care dispunem (mesaje email, apeluri telefonice etc).

7. DREPTURILE PERSOANELOR FIZICE
În calitate de titular al datelor cu caracter personal, aveti o serie de drepturi, inclusiv:
• dreptul de acces – vă permite să obțineți confirmarea faptului că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de către noi şi, dacă este afirmativ, care sunt detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;
• dreptul de rectificare – vă permite să rectificați datele dumneavoastră personale dacă sunt incorecte;
• dreptul la ștergere – vă permite să obțineți ștergerea datelor dumneavoastră personale în anumite cazuri, ca de exemplu:
- dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate;
- dacă procesarea s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră și dacă v-ați retras consimțământul, sau acesta a expirat sau în cazul în care nu mai există un temei juridic pentru procesarea datelor dumneavoastră personale;
- o instanță sau o autoritate de reglementare a decis că datele dumneavoastră cu caracter personal în cauză trebuie șterse;
- dacă se dovedește că datele dumneavoastră personale au fost prelucrate în mod ilegal.
• dreptul la restricționare – vă permite să obțineți restricția de procesare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri, de exemplu, atunci când contestați acuratețea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm această acuratețe;
• dreptul de a obiecta – vă permite să obiectați la procesarea ulterioară a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în condițiile și în limitele stabilite de lege;
• dreptul la portabilitatea datelor – vă permite să primiți datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil, sau să transmiteți aceste date unui alt operator de date.

Puteți să vă exercitați drepturile menționate mai sus și să obtineti informări referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal prin depunerea la noi, în calitatea noastră de operator de date, o cerere scrisă sau prin e-mail la adresa ramona.boca@rphinternational.com

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în calitatea sa de autoritate publică centrală autonomă cu competență generală în domeniul protecției datelor personale.
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
• B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România
• www.dataprotection.ro

COOKIES POLICY

POLITICA DE UTILIZARE A MODULELOR COOKIE

Pentru a realiza campanii publicitare mai apropiate de interesele dumneavoastra prin intermediul unor terte parti, in speta reteaua de publicitate Google, colectam o adresa IP, paginile web vizitate, data si ora la care au fost vizualizate, cat si interactiunea cu continutul de pe acest domeniu web, respectiv skytower.ro. Tehnologiile folosite pentru a colecta aceste date sunt cookies.
Acest website poate folosi cookie-uri atat proprii, cat si provenind de la terti, pentru a furniza vizitatorilor o experienta mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.
Utilizarea modulelor cookie pe acest site nu este strict necesară, însă o parte din funcții sau din conținut nu vor fi disponibile dacă nu permiteți utilizarea cookie-urilor.

Ce sunt modulele cookie?
Un modul cookie reprezintă un fișier text de mici dimensiuni trimis de un server unui navigator web (browser) și apoi trimis înapoi (nemodificat) de către navigator, de fiecare dată când accesează acel server. Un cookie este format din 2 părți: nume și conținut (valoare). Durata de existență a unui cookie este determinată. Din punct de vedere tehnic, doar serverul web care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator revizitează website-ul respectiv. Cookie-urile nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, în cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet.
Site-ul nostru foloseste 2 categorii de module cookie:
• Cookie-uri de sesiune
• Cookie-uri persistente.

Cookie-urile de sesiune sunt stocate temporar până când utilizatorul părăsește website-ul sau închide fereastra browserului sau până când sunt șterse de către serverul web.

Cookie-urile persistente sunt stocate pe dispozitivul utilizatorului pentru o durată de existență prestabilită. Acestea includ și modulele cookie plasate de un alt website, cunoscute sub numele de 'third party cookies' (cookie-uri plasate de terți). Folosim cookie-uri persistente proprii pentru a salva preferințele de navigare ale vizitatorului pe acest website.

Cookie-urile plasate de terți pot proveni de la Google, Facebook, Youtube.

Scopul utilizării modulelor cookie
 Analiza vizitatorilor.
De fiecare dată când un utilizator accesează acest site, aplicația Analytics generează un cookie. Acest cookie ne spune dacă ați mai vizitat acest site până acum și permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne vizitează și cât de des o fac. Ca aplicație de Analytics folosim soluția Google Analytics cu extensia „anonymizeIp()“, ce anonimizează toate adresele IP ale vizitatorilor. Mai multe detalii aici: https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=en.
Puteți refuza utilizarea de module cookie de către Google Analytics prin descărcarea și instalarea modulului Google Analytics Opt-out Browser Add-on. (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ro)
Mai multe detalii despre Google Analytics aici: https://www.google.com/analytics/
 Desfășurarea și analiza campaniilor de publicitate online.
SKY TOWER BUILDING S.R.L. desfășoară campanii de publicitate online prin intermediul platformelor oferite de Google și Facebook. Aceste platforme stochează cookie-uri ce permit măsurarea eficienței campaniilor noastre de publicitate online și pentru a afișa pe alte site-uri reclame adaptate la presupusele interese ale vizitatorilor.
 Includerea de conținut multimedia.
Unele pagini ale site-ului pot include clipuri video de pe platforma Youtube. În cazul în care cookie-urile sunt blocate pe acest site, respectivul conținut nu va fi afișat.

O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in scopuri de:
• Cookie-uri de performanta a site-ului
• Cookie-uri de analiza a vizitatorilor
• Cookie-uri pentru geotargetting
• Cookie-uri de inregistrare
• Cookie-uri de sesiune
• Cookie-uri pentru publicitate
• Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate


Cookie-uri plasate de serviciile Google folosite:
• Google Conversion Tracking este un serviciu de analiză al Google destinat măsurării eficienței campaniilor noastre de publicitate online efectuate prin Google AdWords. În acest context, Google setează un modul cookie pe computerul/echipamentul mobil al vizitatorului atunci când acesta accesează un anunț Google și ajunge în website-ul nostru. Aceste module cookie nu sunt coroborate cu identificarea personală. Cu ajutorul Google Conversion Tracking, putem identifica faptul că cineva a făcut clic pe anunțul nostru publicitar și a fost astfel redirecționat către pagina noastră. Datele colectate cu Google Conversion Tracking servesc exclusiv la întocmirea de statistici privind eficiența și îmbunătățirea campaniilor noastre de publicitate online prin Google AdWords.
• Google Remarketing. Prin aceste tehnologii, utilizatorii care au vizitat deja paginile noastre web pot fi abordați din nou prin publicitate orientată pe celelalte pagini ale rețelei de parteneri ai Google.

Dacă nu doriți să primiți publicitate pe bază de interese, acest lucru se poate dezactiva accesând această pagină: https://adssettings.google.com

Informații suplimentare și informații privind dezactivarea serviciilor publicitare Google, disponibile aici: https://www.google.com/policies/technologies/ads/

Cookie-uri plasate de serviciile Facebook folosite:
• Prin intermediul Facebook Conversion Pixels putem identifica faptul că un utilizator a accesat website-ul nostru prin intermediul unui anunț publicitar din Facebook. Datele colectate cu Facebook Conversion Pixel servesc exclusiv la eficiența și îmbunătățirea campaniilor noastre de publicitate online pe Facebook. Nu colectăm și nu procesăm nicio informație pe baza căreia utilizatorul ar putea fi identificat.
• Prin tehnologia Facebook Remarketing utilizatorii care au vizitat paginile noastre web pot fi abordați din nou prin publicitate orientată pe Facebook. Nu colectăm și nu procesăm nicio informație despre utilizatorii Facebook cărora li se adresează publicitatea orientată și nu avem posibilitatea de a identifica utilizatori individuali.
Mai multe informații privind scopurile și volumul de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal de către Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy
Politica Facebook de utilizare a modulelor cookie este disponibila aici: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Cookie-uri de performanta
Acest tip de cookie retine preferintele utilizatorului pe acest site, asa incat nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului (Ex: lista produselor recent vizualizate, preferintele de moneda ale utilizatorului, tipul de terminal folosit – desktop sau mobile, numarul de produse adaugate in cosul de cumparaturi etc.).

Cookie-uri pentru geotargeting
Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a stabileste din ce tara proveniti, sunt complet anonime si sunt folosite doar pentru a targeta continutul (Ex: stocarea codului de tara, in urma detectiei automate in functie de IP ).

Cookie-uri pentru inregistrare
Aceste cookie-uri stocheaza datele specifice ale unui anumit utilizator (codul de utilizator, adresa de email, preferintele de retinere a datelor de autentificare in cont). Atunci cand va inregistrati pe acest site, generam un cookie care ne anunta daca sunteti inregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne arata contul cu care sunteti inregistrat si pentru a va afisa informatiile asociate contului.

Cookie-uri de sesiune
Cookie-ul de sesiune este generat automat in momentul accesarii site-ului si este utilizat pentru managementul aplicatiilor web (protocol HTTP, completarea anumitor formulare, interactiunea cu anumite elemente din site etc.). Acest cookie se sterge automat la inchiderea browserului.

Alte cookie-uri ale tertelor parti
Pe unele pagini, tertii pot seta propriile cookie-uri anonime, in scopul de a urmari succesul unei aplicatii, sau pentru a customiza o aplicatie. Aceste cookie-uri pot proveni din partea unor terti precum servicii de Web Analytics (Ex: Google Analytics), publicitate (Ex: AdSense), platforme de tip social media (Ex: Facebook), aplicatii de consiliere a clientilor de tip chat etc.
Datorita modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum tertele parti nu pot accesa cookie-urile detinute de acest site. De exemplu, cand distribuiti un articol folosind butonul pentru retelele sociale aflat pe acest site, acea retea sociala va inregistra activitatea dvs.

Ce tip de informatii sunt stocate si accesate prin intermediul cookie-urilor?
Cookie-urile pastreaza informatii intr-un fisier text de mici dimensiuni care permit unui website sa recunoasca un browser. Webserverul va recunoaste browserul pana cand cookie-ul expira sau este sters. Cookie-ul stocheaza informatii importante care imbunatatesc experienta de navigare pe Internet ( ex: setarile limbii in care se doreste accesarea unui site; pastrarea unui user logat in contul de webmail; securitatea online banking; pastrarea produselor in cosul de cumparaturi).

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?
Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.
Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs, evidentiate prin comportamentul de navigare.
Exemple de intrebuintari importante ale cookieurilor (care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):
• Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului – categorii de stiri, vreme, sport, harti, servicii publice si guvernamentale, site-uri de entertainment si servicii de travel.
• Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – retinerea parolelor, preferintele de limba ( Ex: afisarea rezultatelor cautarilor in limba Romana).
• Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family mode, functii de safe search).
• Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor – limitarea numarului de afisari a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
• Furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator.
• Masurarea, optimizare si caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a imbunatati site-urile in beneficiul userilor.

Securitate si probleme legate de confidentialitate
Cookieurile NU sunt virusi! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcatuite din bucati de cod asa ca nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. In consecinta, nu se pot duplica sau replica pe alte retele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot indeplini aceste functii, nu pot fi considerate virusi. Cookie-urile pot fi totusi folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informatii despre preferintele si istoricul de navigare al utilizatorilor, atat pe un anume site cat si pe mai multe alte siteuri, cookieurile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt constiente de acest fapt si in mod constant marcheaza cookie-urile pentru a fi sterse in cadrul procedurilor de stergere/scanare anti-virus/anti-spyware.
In general browserele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site. Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri
Deoarece protectia identitatii este foarte valoroasa si reprezinta dreptul fiecarui utilizator de internet, este indicat sa se stie ce eventuale probleme pot crea cookieurile. Pentru ca prin intermediul lor se transmit in mod constant in ambele sensuri informatii intre browser si website, daca un atacator sau persoana neautorizata intervine in parcursul de transmitere a datelor, informatiile continute de cookie pot fi interceptate. Desi foarte rar, acest lucru se poate intampla daca browserul se conecteaza la server folosind o retea necriptata (ex: o retea WiFi nesecurizata).
Alte atacuri bazate pe cookie implica setari gresite ale cookieurilor pe servere. Daca un website nu solicita browserului sa foloseasca doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a pacali browserele in a trimite informatii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizeaza apoi informatiile in scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important sa fiti atenti in alegerea metodei celei mai potrivite de protectie a informatiilor personale.

Sfaturi pentru o navigare sigura si responsabila, bazata pe cookies
Datorita flexibilitatii lor si a faptului ca majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri si cele mai mari folosesc cookieuri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai raspandite si utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo si altele. Iata cateva sfaturi care va pot asigura ca nevigati fara griji insa cu ajutorul cookieurilor:
• Particularizati-va setarile browserului in ceea ce priveste cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securitatii utilizarii cookie-urilor.
• Daca nu va deranjeaza cookie-urile si sunteti singura persoana care utilizeaza computerul, puteti seta termene lunigi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare si al datelor personale de acces.
• Daca impartiti accesul la calculator, puteti lua in considerare setarea browserului pentru a sterge datele individuale de navigare de fiecare data cand inchideti browserul. Aceasta este o varianta de a accesa site-urile care plaseaza cookieuri si de a sterge orice informatie de vizitare la inchiderea sesiunii navigare.
• Instalati-va si updatati-va constant aplicatii antispyware.
Multe dintre aplicatiile de detectare si prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedica browserul de la a accesa website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitatile browserului sau sa descarce software periculos. Asigurati-va ca aveti browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizeaza exploatand punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.
Cookie-urile sunt pretutindeni si nu pot fi evitate daca doriti sa va bucurati de acces pe cele mai bune si cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internationale. Cu o intelegere clara a modului lor de operare si a beneficiilor pe care le aduc, puteti lua masurile necesare de securitate astel incat sa puteti naviga cu incredere pe internet.

Cum pot opri cookie-urile?
Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu inseamna ca nu veti mai primi/vedea publicitate online.
Este posibila setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau poti seta browserul sa accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu esti inregistat folosind cookie-urile, nu vei putea lasa comentarii.
Toate browserele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in “optiuni” sau in meniul de “preferinte” al browserului tau. Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteti folosi optiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.
• Cookie settings in Internet Explorer
• Cookie settings in Firefox
• Cookie settings in Chrome
• Cookie settings in Safari
Pentru setarile cookie-urilor generate de terti, puteti consulta si site-ul:
• http://www.youronlinechoices.com/ro/

Linkuri utile
Daca doriti sa afli mai multe informatii despre cookie-uri si la ce sunt utilizate, recomandam urmatoarele linkuri:
• Microsoft Cookies guide
• All About Cookies
• http://www.youronlinechoices.com/ro/